Degeneratieve aantasting

Wat is degeneratieve aantasting van de elleboog ?

Degeneratieve aantasting van de elleboog ontstaat door slijtage. Dit kan voorkomen bij inflammatoire gewrichtsaantasting (zoals reuma), na trauma of door primaire arthrose. Door de slijtage wordt het kraakbeen aangetast en kunnen er stukjes kraakbeen loskomen (zogenaamde « gewrichtsmuizen »). Ook kunnen er beenderige aanwassen worden gevormd (osteofyten of zogenaamde « papegaaienbekken ») die het gewricht kunnen blokkeren. Ook het kapsel en de ligamenten kunnen verstijven.

Diagnose

Indien er bewegingsbeperking is van de elleboog  (met of zonder blokkages) kan een röntgenfoto tonen of er degeneratieve aantasting is van het gewricht. Soms is het noodzakelijk om een arthroCT (dit is een ct met contrast ingespoten in het gewricht) of arthroMRI te realizeren. Hierop kan de uitbreiding van de slijtage en de losse stukjes (de gewrichtsmuizen) goed worden gezien.

Behandeling

Indien er gewrichtsmuizen aanwezig zijn in het gewricht, dan worden deze best verwijderd om verdere slijtage te voorkomen. Dit kan via een kijkoperatie (arthroscopie). Ook kunnen de botaanwassen zo worden verwijderd en kan eventueel het kapsel worden losgemaakt. Indien het gewrichtsoppervlak in belangrijke mate is aangetast, zodat de bewegingsbeperking en/of de pijn invaliderend is voor de patient kan worden overgegaan tot het plaatsen van een gewrichtsprothese. Hierbij kan enkel het aangetaste deel worden vervangen (radiuskopprothese of radiocapitellaire prothese) of het volledige gewricht (totale elleboogprothese).

Na de ingreep

Na een kijkoperatie wordt een drukverband aangelegd voor 24u. Er wordt zo snel mogelijk gestart met intensieve mobilisatie-oefeningen onder begeleiding van een kinesist.