Avasculaire necrose of osteonecrose

Avasculaire necrose of osteonecrose, is een ziekte die het gevolg is van tijdelijk of permanent verlies van bloedtoevoer naar het bot. Zonder bloedtoevoer, sterven de botweefselcellen af en verliest het bot zijn draagkracht. Avasculaire necrose treedt meestal op in de buurt van een gewricht zoals de heup, de knie of de schouder. De voornaamste oorzaken zijn chronisch gebruik van corticosteroïden, trauma, chemotherapie en alcoholisme. Vaak treedt dit spontaan op zonder dat er een aanwijsbare oorzaak kan gevonden worden. Dan spreken we van een idiopathische vorm. Door de gestoorde bloedvoorziening treden necrotische zones op in het bot. Als gevolg vermindert de draagkracht van het bot waardoor verschillende delen van het kraakbeen als het ware inzakken met een onregelmatig kraakbeenoppervlak tot gevolg. De behandeling in de acute fase is rust en ontlasting in de hoop het inzakken van het bot te voorkomen. Bij een ernstig aangetast gewricht kan enkel het plaatsen een heupprothese de functie herstellen.