Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk Onderzoek: cruciaal voor het tot stand komen van nieuwe behandelingen

Nieuwe behandelingen leggen een lange weg af vooraleer ze effectief op de markt kunnen komen. Onderzoek is hierbij genoodzaakt. Om tegemoet te komen aan de snelle wetenschappelijke evoluties in de oncologie en om hieraan een bijdrage te leveren, neemt de dienst oncologie sinds 1999 deel aan klinische studies. Het team van oncologen en datanurses zorgt voor een nauwgezette opvolging van de patiënten die deelnemen aan deze studies.

 

Auteur: dr. Didier Verhoeven
Update: 19 03 19