Palliatieve zorgen

Een menswaardig levenseinde gericht op de wensen van de patiënt

Het palliatief support team onder leiding van Dokter Langenaeken bestaat uit een equipe van een verpleegkundige, een psycholoog en een arts.  Er is een intense samenwerking met  de sociale dienst en het pastoraal team. Er is tevens een nauwe samenwerking met Coda Hospice, het verpleeghuis voor palliatieve zorg, en met De Lotus, de palliatieve afdeling in De Mick.  Er is wekelijks palliatief teamoverleg op de afdeling. Op dit overleg zijn ook medewerkers van CODA Hospice, De Lotus en de thuiszorgequipe van het palliatief netwerk aanwezig. Het ziekenhuis organiseert tweemaal per jaar een herdenkingsmoment voor zorgverleners en familie ter nagedachtenis van de overleden patiënten.

 

 

 

Auteur: dr. Didier Verhoeven
Update: 13 04 17