Over Oncologie

Kanker is een complexe diagnose die jaarlijks een groot aantal mensen treft. Behandeltechnieken evolueren in sneltempo, werken beter en doeltreffender. Dit alles komt de patiënt en de prognose van de ziekte ten goede. In 2008 ontwikkelde Mevrouw Onkelinx, minister van volksgezondheid, een strijdplan tegen kanker. Dit kankerplan houdt verschillende initiatieven in waardoor ziekenhuizen meer middelen kregen om de zorg en ondersteuning rond de patiënt uit te bouwen. Kanker is immers erg ingrijpend voor zij die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee te maken krijgen. Ook in het AZ Klina werden de voorzieningen voor kankerpatiënten uitgebreid. Een optimale behandeling op maat van de patiënt is immers onze topprioriteit. 

 

 

 

Auteur: dr. Didier Verhoeven

Update: 13 04 17