Oncologische revalidatie

Genezen van kanker, en wat nu?

Oncologische revalidatie

Met de verbeterde overlevingsperspectieven voor kankerpatiënten is er de laatste jaren een toenemende aandacht voor de kwaliteit van leven na het doorlopen van de behandeling. De gevolgen van de ziekte en de intensieve behandelingen kunnen patiënten op fysiek, emotioneel en sociaal vlak in de weg staan hun leven terug op te pakken. Periodes van vermoeidheid, onzekerheid en emotioneel onevenwicht kunnen elkaar afwisselen na afloop van de behandeling. Oncologische revalidatie op fysiek en sociaal-emotioneel vlak kan hierbij ondersteunend werken en herstel faciliteren. In het fysieke programma ligt het accent vooral op het gedoseerd verbeteren van de lichamelijke conditie door sport- en bewegingsactiviteiten. Het psychosociale programma omvat groepssamenkomsten rond diverse kankergerelateerde thema’s waarbij het lotgenotencontact een belangrijke plaats krijgt. 

Meer info: marleen.deburchgrave@klina.be of 03 650 52 49

 

 

Auteur: dr. Didier Verhoeven
Update: 13 04 17