Multidisciplinair team

Multidisciplinair werken: samen weten we meer!

De dienst oncologie voert het multidisciplinair werken hoog in het vaandel. Optimale zorg voor patiënten met kanker noodzaakt een goede integratie van diagnose, medisch oncologische, psychosociale en palliatieve zorg. Volgende teams zijn betrokken bij de zorg voor de patiënt: het medisch team, het verpleegkundig team en het oncologisch begeleidingsteam.

  • De medische equipe bestaat uit een groep van vijf oncologen. Dokter Didier Verhoeven, diensthoofd van de afdeling, is in het bijzonder gespecialiseerd in de gynaecologische oncologie, de behandeling van borstkanker en de behandling van longkanker. Dokter Christine Langenaeken houdt zich voornamelijk bezig met de hematologische oncologie, de behandeling van hersentumoren en palliatieve zorg. Dokter Wim Demey richt zich specifiek op de behandeling van digestieve en urologische tumoren alsook op de behandeling van borstkanker. De medisch oncologen werken nauw samen met het team van radiotherapeuten en hematologen. Om erfelijkheidsvragen in verband met kanker te beantwoorden houdt Dokter Jenneke Van den Ende, klinisch geneticus en werkzaam in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, éénmaal per maand raadpleging in het AZ Klina. Dokter Alice Van Goethem legt zich buiten de algemene oncologie vooral toe op de coördinatie van het multidisciplinair team voor erfelijke tumoren tesamen met Dokter Jenneke Van den Ende en met de uitbouw van het moleculair biologisch advies en de interpretatie van NGS resultaten.
  • Het verpleegkundig team werkzaam op de afdeling oncologie heeft een ruime ervaring in het verzorgen van kankerpatiënten. De specifieke oncologieopleidingen stellen hen in staat om de patiënten op een professionele manier te begeleiden, zowel op fysisch als op emotioneel vlak. U kunt de verpleegkundigen bereiken via het nummer 03 650 50 69.
     
  • Het oncologisch begeleidingsteam staat gedurende het ganse zorgtraject in voor de psychosociale begeleiding van de patiënt. Dit team bestaat uit sociaal werkers, psychologen, voedingsdeskundigen, trajectbegeleiders, borstverpleegkundigen, begeleidingsverpleegkundigen digestieve oncologie en een pastoraal werker. Met vragen en twijfels omtrent seksualiteit en intimiteit kunnen patiënten terecht bij een seksuologe. Een tabakologe vult het team aan om rokers te helpen om de stap te zetten naar een rookvrij leven. 
     
  • Binnen de multidisciplinaire benadering kadert ook het multidisciplinair oncologisch overleg (M.O.C.). Dit wordt wekelijks georganiseerd per oncologische deeldiscipline. Tijdens zulk een overleg wordt elk nieuw oncologisch probleem voorgelegd aan alle betrokken disciplines (oncologen, orgaanspecialisten, medische beeldvorming, anatoom-pathologen, psychologen enz) en wordt nagedacht over een gedegen aanpak.

 

Auteur: dr. Didier Verhoeven
Update: 15 07 20