Nefrologie - Kunstnier

Wat doet de nefroloog?

De nefrologen verzorgen patiënten met medische nierproblemen: verminderde nierfunctie, ontstekingen van de nierfilters (“glomerulonefritis”), aantasting van de nieren door diabetes mellitus of atheromatose enz.
Deze verzorging gebeurt vooral poliklinisch (op raadpleging) en in multidisciplinair verband: in nauwe samenwerking met de huisarts, de diëtiste, gespecialiseerde verpleegkundigen e.a.
Wanneer de nieren het volledig laten afweten, is het nodig nierfunctievervangende therapie te starten: de verschillende mogelijkheden zijn hemodialyse, peritoneale dialyse of niertransplantatie.
 
Bij hemodialyse gebeurt zuivering van het bloed door een toestel: het bloed van de patiënt wordt doorheen een filter gepompt en dit meestal gedurende 3 maal 4 uur per week. Dit kan op meerdere wijzen gebeuren:
  • in een bed en volledig uitgevoerd door verpleegkundigen (“ziekenhuisdialyse”)
  • in een zetel en gedeeltelijk uitgevoerd door de patiënt (“collectieve autodialyse”)
  • thuis en volledig uitgevoerd door de patiënt en zijn partner (“thuishemodialyse”)
Peritoneale dialyse gebeurt door vloeistoffen via een buisje in en uit de buik te laten lopen, waardoor de afvalstoffen worden verwijderd. In de meeste gevallen wordt dit vooral ’s nachts uitgevoerd door een toestel thuis naast het bed van de patiënt, die deze behandeling na de nodige opleiding volledig zelfstandig uitvoert.
Als een patiënt medisch voor een niertransplantatie in aanmerking komt, wordt hij hiervoor verwezen naar een transplantatiecentrum. De opvolging nadien gebeurt verder in ons centrum.
 
Het AZ St. Jozef te Malle en het AZ Klina te Brasschaat hebben voor de dienst nefrologie een associatieovereenkomst afgesloten, waardoor dezelfde artsen en dialyseverpleegkundigen in beide ziekenhuizen werkzaam zijn bij de begeleiding van patiënten met nefrologische problemen. Acute hemodialyse en collectieve hemodialyse gebeuren in beide ziekenhuizen; hospitaalhemodialyse en de begeleiding van patiënten in peritoneale dialyse en thuishemodialyse gebeuren vanuit Malle.
 
 
 

auteur: dr Sabien Driessens, oktober 2016