Diabetologie

Een multidisciplinair team (arts-diabetoloog, verpleegkundige-educator, diëtiste-educator, podologe, sociaal assistente, psychologe), onder leiding van de arts, staat ter beschikking van de diabetespatiënt.

  • Voor de medische problematiek kan de patiënt zich wenden tot de arts.
  • Van de verpleegkundige-educator krijgt hij/zij de nodige raadgevingen, onder meer in verband met glycemiezelfcontrole, insuline-injecties enzovoort.
  • De diëtiste verstrekt advies over een gezonde, actieve levensstijl en geeft specifieke voedingsadviezen met betrekking tot de diabetes.
  • Op indicatie kan de patiënt ook advies inwinnen bij de podologe, sociaal assistente en/of psychologe. 

 

Patiënten met type 2 diabetes die voor het zorgtraject diabetes in aanmerking komen, worden hierover ingelicht. Dit zorgtraject kan dan, altijd in samenspraak met de behandelende huisarts, worden aangeboden.

 

Door de revalidatieovereenkomst die het AZ Klina afsloot met het Riziv (diabetesconventie) kunnen diabetespatiënten die hiervoor in aanmerking komen educatie en testmateriaal bekomen via de diabetes polikliniek.

 

Het ziekenhuis biedt tevens de mogelijkheid tot een behandeling met een insulinepomp aan patiënten met type 1 diabetes mellitus die hiervoor in aanmerking komen.

 

Het is onze betrachting om elke persoon met diabetes een individuele begeleiding op maat te bieden, waarbij hij/zij zo veel mogelijk zijn/haar autonomie bewaart. We streven ernaar om samen met de persoon met diabetes te zoeken naar en behouden van een evenwicht tussen enerzijds een kwalitatief familiaal en professioneel leven en anderzijds het voorkomen of afremmen van de mogelijke verwikkelingen van deze chronische aandoening.

 

De opvolging van de diabetespatiënten gebeurt na verwijzing en altijd in samenwerking met de behandelende huisarts. 

 

auteur: dr Sabien Driessens, november 2015