Verschillende onderzoeken

Wat is een RX onderzoek of radiografie?

Bij een radiografie wordt met behulp van röntgenstralen (ook X-stralen genoemd) een foto van het inwendige lichaam gemaakt. Radiografie is de oudste, en nog altijd meest toegepaste techniek. Tijdens het onderzoekligt, zit of staat u op een tafel met daartegenover een röntgenbuis. Uit deze buis zullen röntgenstralen gestuurd worden door het te onderzoek lichaamsdeel. Een detector meet de doorgelaten straling en een computer zet die opgevangen signalen om in beelden die op een beeldscherm bekeken kunnen worden. Het RX toestel wordt voor elk onderzoek zo ingesteld dat een zo laag mogelijke stralingsdosis wordt gebruikt en dit wordt continu gemonitord zodat u zeker bent dat het onderzoek zo veilig mogelijk wordt uitgevoerd.

 

Verwittig de verpleegkundige voor het onderzoek als u (mogelijk) zwanger bent.