Veelgestelde vragen FAQ

Wat moet ik meebrengen?

Uw identiteitskaart en het voorschrift van uw huisarts of specialist

 

Waar en wanneer moet ik me aanmelden?

U meldt zich, een half uur voor de aanvang van het onderzoek, aan bij de inschrijvingen van AZ Klina op het gelijkvloers. U houdt best uw identiteitskaart bij de hand om de inschrijving vlot te laten verlopen. Nadat u bent ingeschreven gaat u, met uw etiketten en het voorschrift van uw arts, naar de dienst “Medische Beeldvorming“ op de eerste verdieping. Daar meldt u zich altijd eerst aan op het secretariaat.

 

Is een radiologisch onderzoek schadelijk?

Het krijgen van stralen kan angst opwekken. Nochtans krijgen we dagelijks  straling uit onze omgeving (natuurlijke straling). Onderzoeksmethodes die gebruik maken van röntgenstralen  zijn: röntgenfoto’s, mammografie en CT scan. De kans op nadelige effecten als gevolg van de stralingsdosis die je als patiënt bij elk van deze onderzoeken afzonderlijk krijgt, is klein. De stralingsdosis is dan ook geen reden om een aangewezen onderzoek niet te laten uitvoeren. Bovendien beschikt ons ziekenhuis over een laatste generatie CT waarbij lage dosis onderzoeken worden uitgevoerd. Onderzoeken die niet aangewezen zijn (en dus geen meerwaarde bieden) moeten echter vermeden worden. U kunt er op rekenen dat de professionaliteit van al onze medewerkers erop gericht is de stralingsdosis tot het minimum te beperken. Meer info vindt u op: www.zuinigmetraling.be

Echografie en MRI maken geen gebruik van röntgenstralen.

 

Kan het onderzoek doorgaan bij mogelijke zwangerschap?

Bent u zwanger of bestaat er kans dat u zwanger bent, gelieve dit te melden bij het maken van de afspraak of voor de aanvang van het onderzoek, aan één van onze medewerkers.

 

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van contrastmiddel?

Soms moet er contrastmiddel toegediend worden om de RX-opname te maken. Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen, waarbij slechts zelden bijwerkingen voorkomen. Bij een allergische reactie op jodiumhoudende contrastmiddelen kunt u tijdelijk last hebben van:

  • niezen
  • bultjes (als een insectenbeet)
  • jeuk
  • benauwdheid
  • zwelling van keel/ogen/lippen

 

Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent aan deze middelen, moet u de verpleegkundige vóór aanvang van het onderzoek verwittigen.

Als u last hebt van jodiumallergie, worden contrastonderzoeken enkel onder strikte voorwaarden uitgevoerd, met behulp van medicatie die de overgevoeligheid voor jodium onderdrukt. De voorbereiding duurt dan 24 uur. Het onderzoek zelf zal in dat geval niet op dezelfde dag uitgevoerd kunnen worden.

 

Moet ik mijn onderzoek onmiddellijk betalen?

Nee, de factuur wordt u toegestuurd. Het ziekenhuis maakt de kosten van het onderzoek rechtstreeks over aan de mutualiteit (= derde betalerssysteem). Enkel de kosten die niet worden terugbetaald (= remgeld) zullen aan u gefactureerd worden.

De dienst Medische Beeldvorming blijft investeren in nieuwe technologieën en een optimale serviceverlening. Bijkomende besparingen in de gezondheidssector vanuit de overheid wegen echter zwaar. Hierdoor zijn we genoodzaakt om, net als andere ziekenhuizen een supplement te vragen voor MR (MRI) onderzoeken van 31,46 euro.

 

Zijn de resultaten onmiddellijk beschikbaar?

Alle onderzoeken worden uitgevoerd onder supervisie van een radioloog, die uw onderzoek beoordeelt en een verslag opstelt.

De beelden en verslagen van de onderzoeken zijn voor uw arts en uzelf beschikbaar op “Pacs on Web” op het internet  via rx.klina.be

Werkwijze leest u hier

 

Hebt u nog vragen? 

Als u nog andere vragen hebt, noteer ze als geheugensteuntje. Aarzel zeker niet om uw vragen te stellen aan een van onze medewerkers of radiologen.