Radiologie of Medische Beeldvorming

De afdeling Radiologie of Medische Beeldvorming is een medisch-technische dienst die een actieve bijdrage levert aan het stellen van diagnoses, het vroegtijdig opsporen en opvolgen van ziekten, de ondersteuning van medische ingrepen en het evalueren van behandelingen. Kwaliteit en veiligheid is ook op deze afdeling van groot belang. De afdeling Medische Beeldvorming behaalde recent een kwaliteitslabel van Eurosafe Imaging.

Op de afdeling Medische Beeldvorming worden verschillende onderzoeken uitgevoerd. Het soort onderzoek dat u zult ondergaan, hangt af van de aard van uw klachten en wordt beslist door uw behandelende arts.

Voor elk onderzoek is een verwijsbrief van de huisarts of specialist noodzakelijk. Hierdoor krijgt de radioloog essentiële informatie om het onderzoek aan te passen aan uw noden. We vragen u vriendelijk dit formulier zeker mee te brengen. Zo niet, kan het onderzoek in uw eigen belang verplaatst worden.

Multidisciplinair team

  • Artsen
  • Verpleegkundigen
  • Technologen
  • Medisch secretaresses

 

Samen proberen we uw onderzoek zo kort en aangenaam als mogelijk te laten verlopen!

Voor afspraken of medische vragen contacteer het secretariaat (zie contact).

De dag van het onderzoek

Wij vragen u zeker een half uur voor het geplande onderzoek naar Klina te komen om u op het gelijkvloers te laten inschrijven. Hiervoor hebt u uw elektronische identiteitskaart nodig. Nadien wordt u doorverwezen naar het secretariaat Medische Beeldvorming waar u zich kunt aanmelden met uw voorschrift/verwijsbrief en de bij inschrijving gemaakte etiketten. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtzaal, in afwachting van het onderzoek.

Het onderzoek

Een medewerker van de dienst komt u uit de wachtzaal halen en begeleidt u naar de kleedkamer van de onderzoeksruimte. Afhankelijk van het type onderzoek zal u gevraagd worden een aantal kledingstukken uit te trekken. Als u dit wenst kunt u een patiëntenhemd vragen. Wij raden u aan zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen (bv. juwelen, …) mee te brengen naar het ziekenhuis. De duur van het onderzoek verschilt naargelang de klinische toestand van de patiënt en het type onderzoek.

Wachttijden

We doen ons best om het onderzoek op het afgesproken tijdstip te verrichten. Toch zijn korte wachttijden altijd mogelijk. Naargelang de graad van dringendheid kan voorrang worden verleend aan spoedgevallen. Wij danken u voor uw begrip.

Na het onderzoek

Na het onderzoek mag u de dienst verlaten. Al de onderzoeken worden uitgevoerd onder supervisie van een radioloog, die uw onderzoek zal beoordelen en een verslag zal opstellen.

De beelden en verslagen van de onderzoeken zijn nadien voor uw arts en voor uzelf beschikbaar op “Pacs on Web” op het internet

via http://rx.klina.be.

Lees hier gededailleerde info voor het bekijken van uw beelden

 

update oktober 2019, auteur: arts-diensthoofd medische beeldvorming