Kwaliteit

Erkenning en accreditatie

Het Laboratorium Klinische Biologie van AZ Klina streeft naar de uitvoering van medische analyses volgens internationaal erkende wetenschappelijke methoden en beantwoordend aan de deontologische code, normen en wetten die opgelegd worden in de sector.

 

Het laboratorium beschikt over een Sciensano erkenning (erkenningsnummer 8-11601-95-998) zoals vereist door de Belgische wetgeving. Op deze wijze wordt beantwoord aan het Koninklijk Besluit van 3 december 1999, waardoor de patiënt kan genieten van terugbetaling van geneeskundige verzorging door de Sociale Zekerheid. Ter verzekering en verdere optimalisatie van de kwaliteit van de dienstverlening, beschikt het laboratorium over een samenhangend en operationeel kwaliteitssysteem gebaseerd op de internationaal erkende kwaliteitsnorm voor medische laboratoria (ISO 15189:2012). Sinds januari 2014 is het laboratorium Klinische Biologie van AZ Klina geaccrediteerd door BELAC volgens ISO 15189:2012.

 

Kwaliteitsdoelstellingen

De primaire kwaliteitsdoelstellingen van het laboratorium worden als volgt omschreven:

  • het uitvoeren van medische analyses op lichaamsmaterialen van humane oorsprong beantwoordend aan het verwachtingspatroon van de opdrachtgever en de patiënt
  • het produceren van objectieve, betrouwbare onderzoeksresultaten binnen een klinisch aanvaardbaar tijdskader
  • het verzekeren van kwalitatief advies en het aanbieden van wetenschappelijk gedocumenteerde informatie met betrekking tot de gebruikte laboratoriumdiagnostiek

Het laboratorium streeft ten allen tijde naar een zo effectief, efficiënt en patiëntgericht mogelijk gebruik van de beschikbare middelen. Om hoger vermelde doelstellingen te verwezelijken, doet het laboratorium beroep op kwalitatief geschoolde medewerkers en de best mogelijke technische hulpmiddelen, steeds rekening houdend met de geldende financiële mogelijkheden. Het laboratorium stelt het belang en het welzijn van de patiënt primordiaal. Andere belangen, van welke aard dan ook, zijn steeds ondergeschikt.

 

Tevredenheid van opdrachtgever en patiënt

Iedere dag opnieuw stelt het volledige laboratoriumteam alles in het werk om alle facetten van de dienstverlening zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Om een beeld te krijgen van de algemene tevredenheid van de aanvragers wordt periodiek een tevredenheidsenquête georganiseerd. De ervaring van de eindgebruiker is immers essentieel voor het laboratorium ter verdere optimalisatie en verbetering van de dienstverlening.

 

Heeft u opmerkingen of verdere suggesties ter verbetering van onze dienstverlening? Aarzel dan niet één van onze medewerkers te contacteren via de algemene contactgegevens. Iedere melding zal aanleiding geven tot een grondige oorzakenanalyse en desgevallend het opstarten van de noodzakelijke corrigerende maatregelen. U zal hierover steeds de nodige feedback ontvangen als reactie op uw melding.