Electrodiagnose: EMG en SSEP

EMG onderzoek

Bij het EMG-onderzoek worden aandoeningen van het zenuwstelsel opgespoord, gedocumenteerd en gelokaliseerd om zo tot een optimale therapeutische aanpak te komen. Is er een beschadiging van de zenuwwortel door discushernia of artrose in het kader van aandoeningen van de wervelkolom ?  Welke zenuwwortel is beschadigd en in welke graad ?  Zijn er inklemmingen van de zenuwen thv. de onderste of bovenste ledematen zoals het polskanaalsyndroom. 
Ook meer algemene zenuwaantastingen in het kader van diabetes of nierinsufficiëntie worden opgespoord door middel van EMG-onderzoek.

SSEP onderzoek

Het EP-onderzoek is belangrijk voor het opsporen van aantasting van het ruggenmerg thv. de cervicale wervelzuil o.a. door drukcompressie ten gevolge van botaanmaak met vernauwing van het ruggenmergkanaal.