6 maart 2020: AZ Klina en huisartsenwachtpost Noordrand bundelen krachten voor coronascreening

Het aantal besmettingen door het COVID-19 coronavirus loopt op. Huisartsen hebben onvoldoende beschermings- en testmiddelen, terwijl de spoedgevallendiensten van de ziekenhuizen overbevraagd geraken. AZ Klina en de huisartsen van de zone Noordrand bundelen de krachten voor het testen van mogelijk besmette patiënten. Hoe? AZ Klina stelt een locatie en middelen ter beschikking, zodat huisartsen de staalafname niet zelf moeten uitvoeren en beter beschermd blijven. Bovendien wordt zo de spoedgevallendienst van het ziekenhuis minder belast. Let op: mensen kunnen zich enkel aanmelden, nadat de huisarts voor hen een afspraak heeft gemaakt.

De huisartsen uit de gemeentes Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel bepalen welke patiënten getest moeten worden op COVID-19. Voor deze mensen maken zij op één centraal telefoonnummer een afspraak. Ze bezorgen op voorhand ook een ingevulde vragenlijst.

Er worden enkel mensen getest op basis van een medische indicatie en niet op basis van ongerustheid van de persoon zelf. Op deze manier willen AZ Klina en de huisartsen zo zuinig en oordeelkundig mogelijk omspringen met de testvoorraad en met de persoonlijke beschermingsmiddelen. Het labo van AZ Klina onderzoekt de stalen. Uiterlijk ’s anderendaags is het resultaat van de test bekend en wordt de huisarts op de hoogte gebracht.