Cardiale Revalidatie

Individuele begeleiding op maat van de cardiale patiënt

Een cardiaal revalidatieprogramma houdt in dat de hartpatiënt multidisciplinair wordt begeleid. Dit programma start al tijdens de hospitalisatie en wordt ambulant voortgezet. Het fysieke aspect van de revalidatie staat centraal. AZ Klina heeft geïnvesteerd in een oefenzaal met nieuwe toestellen met centraal besturingssysteem en een unieke trainingssleutel voor elke patiënt. Daarnaast wordt er gestreefd naar een maximale controle van alle cardiovasculaire risicofactoren zoals roken, hypertensie, overgewicht, ... Psychologische begeleiding - vaak een onderschatte nood - wordt zeer laagdrempelig en actief aangeboden en sociale ondersteuning is voorzien.

Kortom het multidisciplinair team staat klaar om de cardiale patiënt binnen de structuur van een erkende dienst Cardiaal Revalidatie optimaal te revalideren. 

 

juni 2015, dr. Jef Verheyen