Uw revalidatie, praktisch

Uw eerste 2 dagen in campus De Mick - revalidatie zijn heel druk

  • U wordt op de verpleegafdeling ontvangen en naar uw kamer gebracht. Een verpleegkundige zorgt voor de eerste kennismaking met het ziekenhuis en de afdeling. In een eerste gesprek proberen we uw individuele toestand zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zo kunnen we de basiszorg opstarten
  • De zaalarts komt zo snel mogelijk kennis maken en zal u onderzoeken met oog op de behandeling van aanwezige medische problemen. Hij/zij maakt uw patiëntendossier en medicatieschema aan en vertelt u hoe het medisch toezicht op uw afdeling georganiseerd is.
  • De revalidatiearts zal u onderzoeken en een revalidatieprogramma opstellen en opstarten.
  • Uw kinesitherapeut komt de eerste dag reeds kennismaken en levert u de nodige hulpmiddelen. Bijvoorbeeld een looprekje of krukken. Hij/zij maakt een afspraak voor een eerste oefensessie daags nadien.
  • Uw ergotherapeut komt de eerste dag voor een intakegesprek en kan eventueel een rolstoel voorzien
  • Wanneer u op een afdeling neurologie opgenomen wordt, komt ook de logopedist langs tijdens de eerste dag. Hij/zij controleert op mogelijke slikproblemen.
  • Een medewerker van de sociale dienst zal dag 2 een gesprek met u voeren om uw  thuissituatie in kaart te brengen en de voorwaarden voor ontslag te evalueren.

 

Standaard dagindeling

vanaf 7.30u

Verpleegkundige zorgen

vanaf 8.00u

Ontbijt

tussen 8.00u  en 12.00u

Therapie (kiné, ergo, logo)

12.00u

Middagmaaltijd (warme maaltijd)

tussen 12.30u en 16.30u

Therapie (kiné, ergo, logo)

vanaf 16.00u

Verpleegkundige zorgen

17.00u

Avondmaaltijd

20.00u

Einde bezoek

 

Naast deze standaard dagindeling houdt u best rekening met:

  • De wekelijkse ronde van uw zaalarts. Dit vaste tijdstip verschilt van afdeling tot afdeling en wordt door uw hoofdverpleegkundige meegedeeld.  Buiten deze vaste afspraak is er mogelijkheid tot consult/gesprek met de arts(en) na afspraak. Uw hoofdverpleegkundige helpt u hierbij verder. 
  • Ook uw therapeuten maken individuele afspraken met u. 
  • Bezoek is welkom van 14u tot 20u. We benadrukken dat het doktersconsult en uw therapie steeds voorrang moet krijgen op het bezoek.

 

In campus De Mick - revalidatie  brengt u de dag door in, bij voorkeur, sportieve, loszittende dagkledij waarin u vlot kan bewegen, oefenen en therapie volgen.  Wij vestigen ook graag uw aandacht op gepast schoeisel dat uw voet helemaal en stevig omsluit. Dus geen slippers! 

 

Als u zich voor een consult of onderzoek (bijvoorbeeld een controle na chirurgische ingreep) dient te verplaatsen naar een ander ziekenhuis, regelt campus De Mick - revalidatie de nodige afspraken en transport. De concrete afspraak en verplaatsingen worden u altijd schriftelijk bevestigd. Enkel onder deze voorwaarden zijn de transportkosten ten laste van campus De Mick - revalidatie . Wanneer u op eigen initiatief externe afspraken maakt, is campus De Mick - revalidatie noch verantwoordelijk voor de organisatie noch verantwoordelijk voor de kosten van uw transport.