Kosten campus De Mick - revalidatie

Kosten voor verblijf, onderzoek en behandeling

Indien u geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds, betaalt deze het grootste deel van de kosten voor uw verblijf, onderzoek en behandeling. Een deel van de kosten blijft voor uw rekening. 
 
Deze kosten zijn:
1. Uw persoonlijk aandeel (het zogenaamde remgeld) in de verblijfskosten. Ongeacht het kamertype betaalt u een welbepaald bedrag per opnamedag. Dat bedrag is wettelijk vastgelegd en hangt af van uw verzekerbaarheid en de duur van de opname. 
2. Het kamersupplement is afhankelijk van het door u gekozen kamertype. 
  • Voor een grote éénpersoonskamer betaalt u een supplement van € 25 per opnamedag.
  • De Mick rekent geen supplement aan voor verblijf in een tweepersoonskamer en standaard eenpersoonskamer. 

    Voor alle duidelijkheid: de kwaliteit van verzorging en behandeling is op alle kamers dezelfde en niet afhankelijk van uw kamerkeuze.

​3. De wettelijke forfaits voor de vaste kosten zoals geneesmiddelen, medisch toezicht, labo en medische beeldvorming
4. De wettelijk voorziene persoonlijke aandelen in onderzoeken en bepaalde (para)medische prestaties 
5. Supplementen op honoraria (de vergoeding  van artsen) zijn in De Mick niet van toepassing. Bovenstaande kosten worden weergegeven in de zogenaamde “opnameverklaring”. Een verzameling documenten opgemaakt door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid.  

 
Een aantal kosten zijn niet inbegrepen in de door de overheid vastgestelde kamerprijs en worden u persoonlijk aangerekend. Het gaat om kosten voor extra producten en diensten zoals:
  • Geneesmiddelen die niet terugbetaald worden
  • Bepaald medisch, verpleegkundig of therapeutisch materiaal
  • Extra diensten zoals kapper of pedicure worden verrekend via factuur
  • Huur van televisie en telefoon
 
Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw hoofdverpleegkundige of de sociale dienst.  
 
De ziekenhuisfactuur wordt maandelijks opgemaakt en verstuurd naar uw thuisadres. Indien u nog in De Mick verblijft, ontvangt u deze factuur op uw kamer.  Ingeval u over een hospitalisatieverzekering (waarmee De Mick samenwerkt) beschikt,  ontvangt de verzekeringsinstantie uw factuur. 
Informatie over uw factuur kan u bekomen bij de financiële dienst op telefoonnummer 03 217 12 60.
 
Bij opname betaalt u een voorschot op uw afrekening.