Raadplegingen

Na de borstkankerbehandeling volgen uw huisarts, gynaecoloog en oncoloog u verder op. We werken met een afsprakenschema. De eerste drie jaar krijgen hoogrisicopatiënten jaarlijks twee afspraken bij de medisch oncoloog en één afspraak bij de gynaecoloog. De volgende jaren wordt dat één afspraak per jaar. Laagrisicopatiënten krijgen vanaf het begin één afspraak per jaar bij beide specialisten, afwisselend om het halfjaar. De raadplegingen hebben twee doelstellingen: het lichamelijk en psychologisch herstel ondersteunen en een eventueel herval vroegtijdig opsporen. De medisch oncoloog peilt naar uw gevoelens en onderzoekt borsten en lymfeknopen. Elk jaar staat ook een RX mammo-echografie en een bloedafname op het programma. De gynaecoloog voert een gynaecologisch onderzoek uit. Andere onderzoeken gebeuren enkel als daarvoor een aanleiding is. Nationale en internationale richtlijnen stellen duidelijk dat die dure, stralingsbelastende en stresserende onderzoeken niet systematisch hoeven te gebeuren.

Motivatiemomenten

De raadplegingen zijn ook motivatiemomenten voor de hormonentherapie. Het belang van dat ene kleine pilletje per dag is niet te onderschatten in de behandeling van hormoongevoelige tumoren. Grootschalige studies tonen aan dat veel patiënten na verloop van tijd hun medicatie niet meer of amper nog innemen. Op de raadpleging kunt u eventuele nevenwerkingen bespreken, zodat de dokter mogelijke therapieën voor onder meer vapeurs en spierpijn kan voorstellen. Bij het ontstaan van osteoporose kan hij een calcium-vitamine D-preparaat voorschrijven. Hij kan ook geneesmiddelen voorschrijven, zoals een intraveneus bisfosfonaat of het nieuwere denosumab subcutaan.

Vragen? Twijfels?

Stel ons tijdens de opvolgingsafspraken gerust alle mogelijke vragen: 
  • Hebt u het moeilijk om de draad op te pikken in het dagelijkse leven?
  • Wanneer plant u best uw borstreconstructie?
  • Hoe zit het met erfelijkheid?

 

Auteur: Dr. Didier Verhoeven
Update: 13 04 17