Over de dienst

Onze dienst bestaat uit vaste stafleden en een wisselend aantal assistenten. Dit zijn artsen - anesthesisten in opleiding die onder supervisie van een erkend anesthesist werken.

Ons werkterrein situeert zich vooral in de operatiezaal, intensieve zorgen en de pijnkliniek, maar ook op het bevallingskwartier of op zogenaamde ‘buitendiensten’ zoals de polikliniek (colonoscopies) en medische beeldvorming. Op deze laatste dienst verzorgen wij de sedaties voor uw onderzoek.

Letterlijk genomen betekent anesthesie: geen gevoel voor pijn hebben. Het spreekt echter vanzelf dat uw anesthesist veel meer doet dan dit tijdens uw operatie.  Als anesthesisten zijn wij artsen die na onze  studies geneeskunde nog minimaal 5 jaar verder studeerden om ons te bekwamen in alle facetten van het functioneren van het menselijk lichaam. Velen onder ons doe hierna nog een bijkomende bekwaming in de intensieve zorgen of pijnkliniek. Afgestudeerde anesthesisten zijn tevens wettelijk verplicht een minimum aantal bijscholingen of congressen bij te wonen. Wij zijn dan ook bij uitstek diegenen die naast het  ‘in slaap doen’  al uw vitale functies (bloeddruk, ademhaling, hartritme, zuurstoftransport en nood, urineproductie, bloedstolling, ionenbalansen ed)  opvolgen en zo nodig bijsturen, volgens de noden en het vorderen van de operatie.  Daartoe beschikken wij over het gebruik van monitoring, beademingstoestellen en andere technische apparatuur.  Wij blijven dan ook bij u zolang de chirurgie duurt en ook in de postoperatieve fase, in de ontwaakzaal (recovery) of intensieve zorgen blijven wij dit verder controleren tot uw lichaam deze functies op een stabiele wijze zelf herneemt. Het is pas als wij zeker zijn dat u wakker en stabiel genoeg bent dat wij u terug naar de gewone afdeling laten terugkeren, daarom blijven ook alle patiënten – ondanks zelfde ingreep- niet even lang in de operatiezaal.

Hetzelfde geldt ook voor de zogenaamde locoregionale technieken, waarbij slechts een lidmaat of een deel van uw lichaam verdoofd wordt. Aangezien dit een vorm van anesthesie is, worden ook hier de vitale functies zorgvuldig gemonitord en zo nodig bijgestuurd.

Door de aard van onze opleiding zijn wij ook getraind om in acute settings en snel veranderende situaties in te grijpen, vandaar dat ook bij een reanimatie de anesthesist altijd als eerste bij de patiënt geroepen worden.

Specialisaties

 1. Algemene anesthesie en reanimatie
 2. Sedatie
 3. Kinderanesthesie
 4. Loco-Regionale en regionale anesthesie
 5. Verlosblok
 6. Pijnkliniek:
  Acute pijn
  Chronische pijn
 7. Intensieve zorgen
 8. Consultaties