Algemene Heelkunde

De dienst Algemene Heelkunde legt zich vooral toe op de Abdominale en de Oncologische Heelkunde.

 • icoon Algemene info

  Onder Abdominale Heelkunde verstaan we alle ingrepen op organen die in de buikholte liggen, met inbegrip van de buikwand zelf (breuken) en de proctologie (uitgang van het lichaam).  Een groot gedeelte van deze ingrepen wordt tegenwoordig laparoscopisch uitgevoerd (sleutelgatchirurgie).  Dit vermindert de postoperatieve pijn en verkort de hospitalisatieduur.

   

  Oncologische Heelkunde omvat alle heelkunde van kwaadaardige gezwellen zowel van de buikorganen (maag, darmen, pancreas, lever... ) als van de weke delen (huid, spieren, borstklier... ).

  Om het comfort en de levensduur van de patiënt te verbeteren wordt er nauw samengewerkt met de Pijnkliniek en de dienst Oncologie (chemo- en radiotherapie).

  Ook de bariatrische heelkunde (obesitasheelkunde) wordt in onze dienst aangeboden. Hierbij wordt de patiënt algemeen, heelkundig, endocrinologisch en psychologisch gescreend, diëtistisch benaderd en zo nodig chirurgisch behandeld.

  Opgenomen patiënten verblijven meestal op de afdeling Heelkunde 2. De hoofdverpleegkundige is mevrouw Hilde Schuybroek.
  Zij is elke werkdag tussen de kantooruren te bereiken via het nummer 03 650 50 62 of via hilde.schuybroek@klina.be (enkel voor praktische vragen over de afdeling)
  Voor afspraken of medische vragen contacteer het secretariaat (zie contact).