Wat is kwalitatieve zorg?in AZ Klina

Fundamentele kwaliteitskenmerken

De kwaliteit van de zorg of kwaliteitsvolle zorg is niet eenvoudig te beschrijven. 
Internationaal klinkt de definitie “the degree to which health services for individuals and populations increase the likelihood of desired health outcomes and are consistent with current professional knowledge”.
We vertalen dit aan de hand van fundamentele kwaliteitskenmerken:

 • Veilig: Kwaliteitsvolle zorg is veilige zorg en veroorzaakt geen letsels of schade bij de patiënt.  
 • Effectief: Kwaliteitsvolle zorg is doeltreffend en gebaseerd op de meest actuele wetenschappelijke kennis. 
 • Efficiënt: Kwaliteitsvolle zorg vermijdt nutteloze handelingen, verspilling of overconsumptie.
 • Toegankelijk: Kwaliteitvolle zorg is bevindt zich in een voldoende nabije omgeving van de patiënt en is vlot en zonder drempels bereikbaar voor alle patiënten.
 • Tijdig: Kwaliteitsvolle zorg kent geen schadelijke vertragingen.
 • Gelijk: Kwaliteitsvolle zorg wordt niet beïnvloed door persoonlijke kenmerken zoals geslacht, taal, cultuur, geaardheid, … van de patiënt. 
 • Duurzaam: Kwaliteitsvolle zorg heeft aandacht voor het duurzaam gebruik van middelen, beheer van afval en de impact op het milieu.
 • Integraal: Kwaliteitsvolle zorg gaat naadloos over van diagnose naar behandeling naar nazorg, binnen én buiten de muren van het ziekenhuis. 
 • Persoon centraal: Kwaliteitsvolle zorg stelt de zorgvragen en –behoeften van elke individuele patiënt centraal en respecteert de autonomie van de patiënt.   
 • Aandacht voor de naaste en omgeving: Kwaliteitsvolle zorg heeft oog voor de naasten en omgeving van de patiënt en integreert de bijdragen van alle betrokken zorgverstrekkers, met respect voor de patiënt in zijn totaliteit. 
   

Het eerste kenmerk, veilige zorg of het voorkomen van schade of letsel ten gevolge van de ontvangen zorg of verblijf in ons ziekenhuis, noemen we Patiëntveiligheid
Alle medewerkers en artsen van AZ Klina nemen voorzorgmaatregelen om ongevallen/incidenten en hieruit voortvloeiende schade te voorkomen en/of beperken.