Extern kwaliteitstoezichtZorginspectie van de Vlaamse overheid

Naast intern toezicht, kijkt ook de overheid en een aantal instanties toe op de kwaliteit van zorg en dienstverlening die wij bieden. 
De Zorginspectie komt controles doen om de wettelijke vereisten die de overheid ons oplegt.
Voor de toekenning van specifieke kwaliteitslabels en accrediteringen, komen specifieke instanties audits uitvoeren of controles doen.

Zorginspectie

Alle Vlaamse ziekenhuizen worden op regelmatige basis bezocht door de dienst Zorginspectie van de Vlaamse overheid. Deze onaangekondigde inspecties onderwerpen (een deel van) het ziekenhuis aan een controle van de praktijk. Er wordt nagegaan of de praktijk overeenstemt met wetgeving en kwaliteitsnormen. 
De vaststellingen gebeuren via gesprekken met artsen, medewerkers en patiënten, via controles van patiëntendossiers en via observaties. Als een ziekenhuis niet voldoende scoort op een aantal criteria besluit men op een later tijdstip een nieuwe onaangekondigde inspectie uit te voeren. Zo volgt de zorginspectie verbeterpunten op. 
 
In 2019 werd het zorgtraject voor de chirurgische en de internistische patiënt in de algemene ziekenhuizen gecontroleerd.