Covid-19: alle praktische info voor patiënten en bezoekers

 • Ik kom voor een raadpleging, onderzoek of opname

  Komt u naar het ziekenhuis voor een raadpleging, onderzoek of opname? We vragen om deze voorzorgsmaatregelen te respecteren:

  • Check hier online in voor u naar het ziekenhuis komt. Dit doet u maximum 48 uur vooraf. Als u in het ziekenhuis bent, dient u zichzelf wel nog in te schrijven.
  • Kom alleen naar het ziekenhuis. Een begeleider is alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan.
  • Aan de ingang wordt uw temperatuur gemeten voor uw en onze veiligheid. 
  • Draag een mondneusmasker. Raak enkel de lintjes aan en ontsmet uw handen voor en na het aanraken van het masker. Een FFP2-masker met ventiel is niet toegestaan.
  • Handschoenen zijn niet toegelaten.
  • Ontsmet uw handen aan de hoofdingang.
  • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. 
  • Kom op het afgesproken uur, niet vroeger en niet later.
  • Ontsmet uw handen voor en na elk onderzoek.
  • Blijf niet langer dan nodig. 

  Breng een medicatieschema mee. Dit is een overzicht van alle medicatie die u neemt:

  • medicatie die u regelmatig neemt
  • medicatie die u maar één keer per week of per maand neemt
  • puffers
  • oogdruppels
  • medicatie die u zonder voorschrift bij de apotheker koopt

  Vermeld in het schema ook welke geneesmiddelen u niet verdraagt of waar u allergisch voor bent. Vul het zelf in of vraag hulp aan een familielid, een thuisverpleegkundige, uw apotheker of huisarts. Bewaar het ingevulde schema in uw portefeuille, handtas of smartphone. Zo heeft u het bij de hand als u onverwachts naar het ziekenhuis moet vertrekken. Download hier een leeg medicatieschema.

 • Ik kom op bezoek

  Komt u op bezoek? We vragen om deze voorzorgsmaatregelen te respecteren:

  • Check hier online in voor u naar het ziekenhuis komt. Dit doet u maximum 48 uur vooraf.
  • Aan de ingang wordt uw temperatuur gemeten voor uw en onze veiligheid. 

  • Draag steeds een eigen mondneusmasker, ook tijdens het bezoek op de kamer, zeker wanneer ziekenhuismedewerkers of artsen in de kamer aanwezig zijn. Raak enkel de lintjes aan en ontsmet uw handen voor en na het aanraken van het masker. Een FFP2-masker met ventiel is niet toegestaan.
  • Handschoenen zijn niet toegestaan.
  • Ontsmet uw handen aan de hoofdingang.
  • Houd altijd 1,5 meter afstand van anderen. 
  • Ontsmet uw handen bij het binnen- en buitengaan van de kamer.
  • Bent u verkouden of heeft u griepsymptomen? Dan mag u het ziekenhuis niet betreden.

  Algemene regeling voor bezoek aan verblijvende patiënten

  • Elke patiënt mag één bezoeker (18 jaar of ouder) per dag ontvangen.
  • Elke bezoeker mag één kind meebrengen (jonger dan 18 jaar).
  • Bezoekuren:
   • op weekdagen: van 18u tot 20u
   • in het weekend en op feestdagen: van 14u tot 16u
  • Bezoek blijft op de kamer.

  Afwijkende of aanvullende regels

  Pediatrie

  • Ouders (of voogden) van minderjarigen kunnen altijd bij hun kind blijven. Zij mogen ook één kind meebrengen. Het kind moet ouder zijn dan 14 jaar, tenzij de arts toestemming geeft.
  • Andere bezoekers zijn niet toegelaten.

  Materniteit en neonatologie

  • De partner mag onbeperkt op bezoek komen en mag één kind meebrengen.
  • Andere bezoekers zijn niet toegelaten.

  Intensieve zorgen

  Bezoek wordt in tijd beperkt tot maximum een halfuur bij de patiënt.

  Revalidatieafdeling campus De Mick

  • Zelfde bezoekuren als campus Klina.
  • De bezoeker gaat via de hoofdingang en via de middelste lift naar de afdeling.
  • De bezoeker registreert zich bij de verpleegpost.

  Palliatieve afdelingen Coda, De Lotus en kritieke patiënten

  • Elke patiënt mag maximimum 2 bezoekers (minimum 18 jaar) per dag ontvangen.
  • De bezoeker meldt zich aan op de afdeling.

  Daghospitaal (chirurgisch, oncologisch, internistisch)

  Bezoekers zijn niet toegelaten.

  Covid-19-patiënten

  Bezoekers zijn niet toegelaten, met uitzondering van patiënten in eindelevensfase.

  Vertegenwoordigers

  Bezoek van vertegenwoordigers van farmaceutische of andere firma's wordt nog niet toegelaten, tenzij noodzakelijk (bv. bij het assisteren van een chirurgische ingreep). CRA's van studies en woonzorgcentra worden toegelaten.

 • Wanneer mag er een begeleider meekomen naar mijn afspraak?

  Consultatie 

  De patiënt komt alleen. Indien noodzakelijk (minderjarig, hulpbehoevend, taalprobleem, partner bij prenatale consultaties, ...) is 1 begeleider toegestaan. 

  (Dag-) opname 

  Een begeleider is niet toegestaan. Uitzonderingen: 

  • patiënt is jonger dan 18 jaar

  • patiënt heeft dementie of mentale beperking
 • Brengen of ophalen van persoonlijke spullen van patiënten

  Wilt u persoonlijke spullen (was, attenties) voor een opgenomen familielid komen brengen of ophalen? Dat kan via het onthaal.

  Draag hiervoor een mondmasker.

  • In campus Klina kan u terecht van 7.30u tot 21.00u.
  • In revalidatiecampus De Mick kan u van maandag tot en met vrijdag terecht van 9.00u tot 16.00u.

  Wij doen onze uiterste best om alles zo snel mogelijk tot bij onze patiënten te krijgen. 

 • Medicatie afhalen

  Komt u naar het ziekenhuis om medicatie af te halen? Dat mag u rechtstreeks via de ziekenhuisapotheek doen. Bent u verkouden of ziek? Kom dan niet zelf voor uw medicatie, maar stuur een gezond familielid of kennis naar het ziekenhuis.

 • Cafetaria

  De cafetaria is beperkt geopend. Vooral ambulante patiënten kunnen hier terecht. Het is niet de bedoeling dat verblijvende patiënten met hun bezoekers naar de cafetaria gaan; bezoek blijft op de kamer.

  Openingsuren:

  • van maandag tot vrijdag: van 8.30u tot 18u
  • zaterdag en zondag: van 12.00u tot 18u
 • Rookverbod

  Aan de hoofdingang van campus Klina en campus De Mick geldt nog altijd een rookverbod. Op deze manier willen we het in- en uitlopen aan de hoofdingang tot een minimum beperken en de verspreiding van het coronavirus verder tegengaan.