Bevalling

Nomenclatuurnummer: 424023

 

 • Eenpersoonskamer

  Totale kostprijs 3.147 euro Dit bedrag omvat de reële totale kost. Deze kost bestaat uit (a) een deel dat wordt gedragen door de overheid en (b) een deel dat door de patiënt zelf moet worden betaald.
  (a) Kost terugbetaald door ziekenfonds 1.371 euro Het gepresenteerde bedrag is de kost die door de overheid wordt gedragen.
  (b) Kost ten laste van patiënt 1.775 euro Het gepresenteerde bedrag is het gedeelte van de totale kostprijs dat de patiënt zelf moet betalen (remgeld).
  Verblijf 273 euro Verblijfskosten bestaan uit een persoonlijk aandeel per dag (1), een kamersupplement per dag (volgens kamertype) (2) en een forfaitair bedrag terugbetaalbare geneesmiddelen (3).
  Honoraria 1.462 euro De honoraria omvatten het persoonlijk aandeel van het wettelijk tarief voor artsen en paramedici(1) en honorariumsupplementen (2). Het gepresenteerde bedrag omvat de som van de honoraria van alle artsen en paramedici die bij de tussenkomst betrokken zijn geweest. D.w.z. dat naast het honorarium van uw behandelende arts bijvoorbeeld ook de honoraria van de klinisch bioloog in het labo, de artsen van de medische beeldvorming ... in dit bedrag vervat zitten.
  Apotheek 41 euro Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt betaalt u per dag een vaste forfait. Dit bedrag is verrekend bij de verblijfskosten. De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in dit forfait opgenomen en worden onder deze kostenpost getoond.
  Implantaten/prothesen/niet-implanteerdbare medische hulpmiddelen 30 euro De kosten van sommige implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen moet u ook gedeeltelijk of volledig zelf betalen. De kostprijs ervan is afhankelijk van het type en van het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn. Deze materialen en producten worden door de arts voorgeschreven.
  Diversen volgens eigen verbruik Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan u om medische en/of comfortredenen gebruik maken van een aantal producten en diensten (bv. telefoon, water, internet ...). Ook de kosten voor het verblijf van een begeleidend persoon die niet als patiënt is opgenomen en die bij u op de kamer verblijft, worden als diverse kosten aangerekend. Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig te uwen laste.
  Gemiddelde ligduur 4 dagen  
  Aantal facturen op basis waarvan de gemiddelden zijn berekend 281 facturen  Prestaties die in 2019 en 2020 gefactureerd zijn.

  Om een prijsvergelijking te maken tussen de standaard eenpersoonskamer en de luxe kamer en suite, zie 'Uitleg berekeningswijze'.

 • Twee- of meerpersoonskamer

  Totale kostprijs 1.585 euro Dit bedrag omvat de reële totale kost. Deze kost bestaat uit (a) een deel dat wordt gedragen door de overheid en (b) een deel dat door de patiënt zelf moet worden betaald.
  (a) Kost terugbetaald door ziekenfonds

  1.385 euro

  Het gepresenteerde bedrag is de kost die door de overheid wordt gedragen.
  (b) Kost ten laste van patiënt 200 euro Het gepresenteerde bedrag is het gedeelte van de totale kostprijs dat de patiënt zelf moet betalen (remgeld).
  Verblijf 109 euro Verblijfskosten bestaan uit een persoonlijk aandeel per dag (1) en een forfaitair bedrag terugbetaalbare geneesmiddelen (2).
  Honoraria 52 euro De honoraria omvatten het persoonlijk aandeel van het wettelijk tarief voor artsen en paramedici. Het gepresenteerde bedrag omvat de som van de honoraria van alle artsen en paramedici die bij de tussenkomst betrokken zijn geweest. D.w.z. dat naast het honorarium van uw behandelende arts bijvoorbeeld ook de honoraria van de klinisch bioloog in het labo, de artsen van de medische beeldvorming ... in dit bedrag vervat zitten.
  Apotheek 39 euro Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt betaalt u per dag een vaste forfait. Dit bedrag is verrekend bij de verblijfskosten. De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in dit forfait opgenomen en worden onder deze kostenpost getoond.
  Implantaten/prothesen/niet-implanteerbare medische hulpmiddelen 29 euro De kosten van sommige implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen… moet u ook gedeeltelijk of volledig zelf betalen. De kostprijs ervan is afhankelijk van het type en van het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn. Deze materialen en producten worden door de arts voorgeschreven.
  Diversen volgens eigen verbruik Tijdens het verblijf in het ziekenhuis kan u om medische en/of comfortredenen gebruik maken van een aantal producten en diensten (bv. telefoon, water, internet ...). Ook de kosten voor het verblijf van een begeleidend persoon die niet als patiënt is opgenomen en die bij u op de kamer verblijft, worden als diverse kosten aangerekend. Ongeacht het kamertype zijn deze kosten volledig te uwen laste.
  Gemiddelde ligduur 4 dagen  
  Aantal facturen op basis waarvan de gemiddelden zijn berekend 568 facturen Prestaties die in 2019 en 2020 gefactureerd zijn.

   

 • Uitleg berekeningswijze

  Bovenstaande prijzen voor een eenpersoonskamer gelden voor de standaard eenpersoonskamer. Als u kiest voor een luxe kamer of suite wordt enkel de kamerprijs verhoogd.

  In totaal bedraagt de kostprijs voor een luxe kamer (bij een gemiddelde ligduur van 4 dagen) ongeveer 3324 euro, waarvan uw persoonlijk aandeel 1955 euro bedraagt. 1369 euro valt ten laste van het ziekenfonds.

  Voor een suite bedraagt de totale kostprijs (bij een gemiddelde ligduur van 4 dagen) ongeveer 3484 euro, waarvan uw persoonlijk aandeel 2115 euro bedraagt. 1369 euro valt ten laste van het ziekenfonds.

  Als u een hospitalisatieverzekering hebt, informeer u dan vooraf goed over de mate van tussenkomt in uw persoonlijk aandeel van uw ziekenhuisfactuur. Dit is bij elke verzekeraar verschillend.

   

  Hoewel we alles in het werk stellen om deze berekeningen zo exact mogelijk uit te voeren, willen we erop wijzen dat de uiteindelijke prijs die u aangerekend wordt altijd meer of minder kan bedragen dan de hier weergegeven berekening. Het resultaat van de berekening is louter informatief en dus in geen geval bindend.

  De uiteindelijke kostprijs wordt bepaald door een aantal factoren, die niet in de simulatie kunnen voorzien worden zoals de algemene gezondheidstoestand van de patiënt, eventuele extra (onvoorziene) onderzoeken, ingrepen, materialen of medicatie, kosten door complicaties ... Om een zo juist mogelijk schatting te kunnen geven, zijn de facturen met sterk afwijkende bedragen (door bijvoorbeeld atypisch lange verblijven, zeldzame complicaties of snelle genezingen) niet meegenomen in de berekening van het gemiddelde. Kosten van eventuele pre-operatieve onderzoeken en post-operatieve opvolging zijn ook niet meegerekend.

  Bovendien is een exact prijsweergave onmogelijk door de snel evoluerende en complexe ziekenhuiswetgeving en de indexeringen.

Disclaimer

De prijsindicatie creëert geen enkele resultaatsverbintenis in hoofde van AZ Klina of arts. De uiteindelijke kostprijs kan verschillend zijn.

We trachten steeds de in de berekeningsmodule vervatte informatie actueel te houden. Standaard worden de bedragen jaarlijks herberekend en geüpdatet. 

Ondanks deze continue inspanningen kan noch AZ Klina noch de arts aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten of tekorten noch voor onnauwkeurige, ontbrekende of verouderde gegevens.

AZ Klina is evenmin aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortkomend uit het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van de berekeningsmodule die op haar website beschikbaar is.