Aanvraag inzage/afschrift medisch dossier

Als u via dit formulier een afschrift van uw medisch dossier aanvraagt, vragen wij u dit persoonlijk af te halen op vertoon van uw identiteitskaart. Wij zullen u laten weten waar en wanneer u dit kunt doen. Als dit voor u moeilijk is kunt u iemand anders volmacht geven om uw dossier in uw plaats op te halen. Voeg dan ook zeker een kopie van uw identiteitskaart toe.