Palliatieve eenheid De Lotus campus De Mick

Palliatieve eenheid De Lotus is een afdeling binnen campus De Mick, waar ongeneeslijk zieke patiënten in de laatste fase van hun leven met de beste zorgen omringd worden. De palliatieve eenheid ‘De Lotus’ biedt naast een maximum aan comfortzorg en pijnbestrijding, begeleiding op fysisch, psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk vlak. Het doel is de laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te laten verlopen met respect voor beleving, autonomie en eigenheid van onze patiënt en zijn/haar omgeving.
Lotus 1 Lotus 3 Lotus 2

De lotus is een verpleegafdeling voor palliatieve zorgen en maakt deel uit van AZ Klina campus ‘De Mick’. De palliatieve eenheid is een kleinschalige huiselijke verpleegafdeling, waar mensen zoveel mogelijk ‘thuis’ kunnen komen en waar het comfort van de patiënt centraal staat.

In de eerste plaats zorgen wij voor optimale pijn- en symptoomcontrole. Ongemakken worden voorkomen of tot het minimum herleid via verschillende middelen en technieken. Denk hierbij aan medicatie en prima zorg, maar zeker ook aan een heel scala van aanvullende therapieën zoals aromatherapie, massages, mobilisaties, ontspannende baden, … 

Daarnaast wordt er veel plaats en tijd gemaakt voor grondige informatie, voor een gesprek, voor opvang van mensen in crisis, om te luisteren en te troosten, om te waken bij een stervende en ja, … ook om feest te vieren. 

Multidisciplinair team

Het team bestaat uit een arts, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtiste, maatschappelijk werkster, moreel consulente en vrijwilligers.

Bezoek

Familie en naasten zijn altijd welkom.

De bezoektijden voor anderen zijn van 11.00 tot 20.00 u.
U meldt zich als bezoeker best even aan. Overleg ook met de familie of en wanneer bezoek past.