KnieprotheseTotale knieprothese en knieprothesen op maat

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Knieprothese AZ Klina

Totale knieprothese

Specifieke informatie over knie-artrose, verschillende types knieprothesen (totale knieprothese, unicompartimentele knieprothese, patello-femorale knieprothese), de vooronderzoeken, de voorbereiding voor de operatie en het volledig hospitalisatieverloop staan beschreven in de infobrochure knieprothese die u hier kunt raadplegen.

De meest voorkomende orthopedische complicaties en de anesthesie risico’s worden eveneens uitdrukkelijk beschreven. 

Als u na de operatie thuis weinig hulp ter beschikking heeft, kan de sociale dienst u bijstaan om thuishulp of een verblijf in een revalidatiecentrum te organiseren. Als u in “De Mick” zou wensen te revalideren neemt u minstens één maand voor de operatie contact op met de sociale dienst van het ziekenhuis +32 3 650 52 84.

Het plaatsen van een totale knieprothese is een van de meest frequente en meest succesvolle orthopedische operaties. Toch kan de patiëntentevredenheid op korte en lange termijn na de operatie variëren. Initieel werd de totale knieprothese ontwikkeld voor oudere patiënten met een beperkte levensverwachting maar door de continue evolutie in de orthopedie met de ontwikkeling van nieuwere en betere materialen worden knieprothesen met de nodige reserve ook voorgesteld aan jonge actieve patiënten met ernstige knie-artrose.

De “Revalidatiebrochure knieprothese” ontvangt u op de pre-operatieve infosessie die georganiseerd wordt door de dienst fysische geneeskunde (+ 32 3 650 50 32). In deze folder vindt u eenvoudige oefeningen die u zullen helpen bij de revalidatie na de operatie.

Knieprothese AZ Klina

De “Ontslagbrochure knieprothese” geeft praktische tips en informatie waarop u kunt terugvallen bij ontslag uit het ziekenhuis. Er worden ook een aantal veel gestelde vragen beantwoord.

Knieprothese AZ Klina

Gepersonaliseerde patiëntenzorg voor knieprothesen op maat

Naar aanleiding van aanhoudende pijn in één van uw knieën met toenemende klachten bij activiteiten van het dagelijks leven, werd een radiografie van de knie verricht. Hierbij werd vastgesteld dat uw knie versleten is of met andere woorden een ernstige artrose vertoond. Samen met uw orthopedisch chirurg werd beslist dat u in aanmerking komt voor een gewrichtsvervangende operatie, waarbij een kunstknie zal geplaatst worden. Het plaatsen van een knieprothese geldt als een van de meest succesvolle operaties.

Unieke anatomie

U bent echter uniek en de anatomie van uw knie is dat ook. Om een nog succesvollere behandeling mogelijk te maken, kan een nieuwe techniek gebruikt worden met gepersonaliseerde patiëntenzorg door het plaatsen een knieprothese op maat (PSI: Patient Specifiek Instrumenarium of Signature™: op maat gemaakte uitlijn-instrumenten door de firma Biomet°).MRI (magnetic resonance imaging) of CT (computerized tomography) technologie wordt gebruikt om op maat gemaakte uitlijninstrumenten en boorgeleiders te vervaardigen voor het plaatsen van uw knieprothese in de meest ideale positie. Een vlottere revalidatie en een sneller en beter eindresultaat worden verhoopt na een nauwkeuriger plaatsing van uw knieprothese.Hieronder vindt u bijkomende informatie over de voordelen van deze PSI techniek en hoe u baat kunt hebben bij deze speciale uitlijninstrumenten. Er moet echter benadrukt worden dat ongeacht de techniek die gebruikt wordt, uw chirurg tijdens de operatie altijd het implantaat zal gebruiken dat naar zijn of haar mening het beste is voor u.

Hoe werkt de PSI techniek?

Bij het plannen van uw knieprothese, krijgt u een afspraak op de dienst medische beeldvorming voor het maken van de MRI scan (of CT-scan). Hoewel u aan de knie geopereerd zal worden, zal er naast de scan van de knie ook een scan van de heup en de enkel gemaakt worden. Dat is nodig om de juiste positie van uw been te kunnen bepalen. Door de slijtage van het kraakbeen en vergroeiingen van het bot kan de asrichting van de het been veranderen. Het is steeds de bedoeling om tijdens het plaatsen van de knieprothese die as te corrigeren zodat u na de operatie terug een mooi recht been hebt. Als de artrose geleid heeft tot ernstige vervormingen van het been, als er in het verleden een fractuur van het boven- of onderbeen geweest is of bij aanwezigheid van implantaten ter hoogte van het boven- of onderbeen, kan dit met de conventionele techniek soms zeer moeilijk zijn.

Knieprothesen op maat AZ Klina

Met de hulp van een speciaal ontwikkeld computerprogramma zal, aan de hand van de scans, een driedimensionaal model van uw been gemaakt worden. Met dit computermodel wordt berekend hoe de boorgeleiders er juist moeten uitzien om uw knieprothese in de meest ideale positie te plaatsen waarbij de gewrichtsas zo goed mogelijk hersteld wordt en de juiste maat en positie van de knieprothese bepaald wordt. Voor men start met de productie van de boorgeleiders zal de orthopedisch chirurg de berekeningen controleren en eventueel aanpassen.

Tijdens de ingreep wordt aan de hand van de boorgeleiders het onder- en bovenbeen dusdanig voorbereid dat een correcte en snelle positionering van de prothese mogelijk is, zonder dat daarbij de mergholte van het onder- en bovenbeen wordt geopend.

Knieprothesen op maat AZ Klina
Knieprothesen op maat AZ Klina

De voordelen van het gebruik van Patient Specifiek Instrumenarium

  • Patient Specifiek Instrumenarium maakt een zeer nauwkeurige plaatsing van uw prothese mogelijk.
  • Door het reduceren van het aantal stappen tijdens de operatie kan de operatietijd verkort worden waardoor de kans op complicaties vermindert.
  • Bij Patient Specifiek Instrumenarium wordt de mergholte niet geopend waardoor de kans op bloedingen, longembolie en infecties daalt.

Een mogelijk nadeel van deze techniek is dat er meer tijd gaat tussen het besluit voor een operatie en de ingreep. U dient rekening te houden met een productietijd van ongeveer 6 weken tussen het maken van de scans, het produceren van de boorgeleiders en de eigenlijke operatie.

Patient Specifiek Instrumenarium AZ Klina

Alleen uw orthopedisch chirurg kan bepalen welke behandeling de juiste voor u is. De individuele resultaten van prothesechirurgie kunnen variëren. De levensduur van een implantaat hang af van uw gewicht, leeftijd, hoe actief u bent en van andere factoren. Gewrichtsvervangende chirurgie brengt mogelijke risico’s met zich mee zoals loskomen, slijtage, breuk of infectie, die bijkomende chirurgie kunnen vereisen. Neem voor meer informatie over risico’s, waarschuwingen en mogelijke schadelijke gevolgen contact op met uw orthopedisch chirurg. Als u vragen heeft over uw specifieke situatie of behandelmogelijkheden, stel deze dan altijd aan uw behandelend chirurg.