Artroscopie van de knie

Op welke medische dienst(en) kan u terecht?

Wat is een artroscopie of kijkoperatie?

Artroscopie of kijkoperatie is een minimaal-invasieve operatie waarbij het inwendige van de knie kan bekeken en behandeld worden via twee kleine incisides. Letsels van de meniscus, de kruisbanden en het kraakbeen worden indien mogelijk direct behandeld via een artroscopie. Een gescheurde meniscus kan gedeeltelijk verwijderd of gehecht worden Lees meer, kleinere kraakbeenletsels kunnen zo nodig onmiddellijk behandeld worden, gewrichtsmuizen of losse fragmenten kunnen verwijderd worden. Een artroscopie kan ook gebruikt worden als ondersteuning bij het transplanteren van een pees bij de reconstructie van een gescheurde kruisband Lees meer of bij het herstellen van een breuk in het gewrichtsvlak van de knie.

Artroscopie knie AZ Klina

Hoe verloopt een artroscopie of kijkoperatie?

Een kijkoperatie van de knie of arthroscopie verloopt als volgt:

 • De kijkoperatie verloopt onder algemene narcose of een ruggenprik
 • Als u een ruggenprik heeft, kunt u meekijken tijdens de ingreep en uitleg krijgen over uw operatie.
 • Via een 1ste opening wordt een arthroscoop in de knie gebracht om rond te kijken.
 • Via een 2de opening kunnen kleine instrumenten in de knie gebracht worden voor de behandeling van de kijkoperatie.
 • In sommige gevallen is een 3de opening in de knie nodig voor extra instrumenten.
 • Afhankelijk van de grootte van de openingen worden deze incisies gehecht, soms zijn steristrips voldoende.
 • Na de kijkoperatie wordt een licht compressief verband om de knie aangelegd.
 • Er wordt gebruik gemaakt van de modernste technieken waardoor er zo weinig mogelijk weefselschade is en het herstel na de kijkoperatie voorspoedig verloopt.
Artroscopie knie AZ Klina

Voorbereiding op een artroscopie of kijkoperatie

Voor de operatie zullen een aantal vooronderzoeken en voorbereidingen plaatsvinden:

 • De operatiedag wordt ingepland. Een kijkoperatie van de knie vindt plaats via daghospitalisatie. Dit betekent dat u de dag van de operatie weer naar huis kunt.
 • U bezoekt de verpleegkundige op de pre-operatieve raadpleging. Er zal minimaal een vragenlijst moeten ingevuld worden. Eventueel zullen er nog enkele onderzoeken moeten gebeuren (bloedonderzoek, elektrocardiogram, …). De aanvraagformulieren en meer informatie over deze onderzoeken vindt u in uw blauwe pre-opname map. Indien gewenst kunt u ook een anesthesist raadplegen die bepaalt of u de operatie kunt ondergaan en geeft u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding zowel tijdens als na de kijkoperatie.
 • U dient nuchter te zijn vanaf middernacht, de avond voor de behandeling.
 • U haalt op tijd krukken in huis, die u op de dag van de operatie meebrengt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via uw ziekenfonds of een thuiszorgwinkel.
 • Na een kijkoperatie van de knie zijn krukken niet langdurig nodig maar meestal wel comfortabel gedurende de eerste dagen als de knie nog gevoelig is.

Hoe verloopt de operatiedag?

Op de dag van opname voor de operatie draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals geneesmiddelen, kleding en toiletartikelen brengt u mee naar het ziekenhuis, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis. 

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt nuchter op de afgesproken tijd in het ziekenhuis. U dient twee uur voor de aangegeven operatietijd aanwezig te zijn.
 • Na de voorbereiding door de anesthesist vindt de operatie plaats in de operatiekamer.
 • Na de kijkoperatie komt u rustig bij van de verdoving in de ontwaakruimte.
 • Uw orthopedisch chirurg komt u uitleggen hoe u mag lopen, of krukken noodzakelijk zijn en welke oefeningen u thuis moet doen om het herstel voorspoedig te laten verlopen.
 • Op het moment dat u voldoende hersteld bent en de orthopedisch chirurg en anesthesist akkoord zijn met uw ontslag, mag u dezelfde dag terug naar huis. Na de operatie mag u niet zelf rijden en de eerste 24 uur is thuis toezicht door een begeleider aangewezen.

Hoe verloopt het herstel na een artroscopie of kijkoperatie?

 • Het herstel van een kijkoperatie van de knie duurt 2 tot 6 weken en verloopt in grote lijnen als volgt:
 • U mag na de kijkoperatie dezelfde dag naar huis.
 • De orthopedisch chirurg heeft u uitgelegd hoelang u met krukken moet lopen en welke oefeningen u moet doen.
 • Buig de knie de eerste dagen na de kijkoperatie voorzichtig om een goede genezing van de wondjes toe te laten.
 • Bij ontslag krijgt u waterafsluitende pleisters ter hoogte van de wondjes zodat u zonder problemen kunt douchen. De hechtingen of steristrips mogen 10 dagen na de kijkoperatie verwijderd worden.
 • De pleisters dient u te laten zitten gedurende 10 dagen om de wondjes droog te houden, zodat de wondjes goed kunnen genezen en de kans op infectie zo klein mogelijk is.
 • Na de kijkoperatie kan de knie enige tijd dikker zijn dan normaal, door belasten/oefenen kan deze zwelling nog wat toenemen.
 • Tijdens de revalidatieperiode na de kijkoperatie moet u de bewegingen van de knie verder opbouwen, de kracht van de dijspier trainen en een normale functie van de knie herwinnen.
 • Frequent en voorzichtig oefenen is nodig om de spierkracht en coördinatie optimaal te revalideren. Pijn en zwelling rond de knie geven aan dat de grens van het belasten bereikt is.
 • IJs is een goede pijnstiller en vermindert de ontstekingsreactie. We raden u aan 3 tot 4 maal per dag gedurende 15 tot 20 minuten ijs te leggen tot de zwelling en het warmtegevoel verdwenen zijn.
 • Na 2 weken zijn de meeste patiënten in staat om de meeste activiteiten van het dagelijks leven weer op te bouwen maar het kan 6 weken duren voor de knie helemaal normaal aanvoelt. U mag weer autorijden als uw knie betrouwbaar aanvoelt en dus krachtig en stabiel genoeg is. De termijn waarop werk kan worden hervat na de kijkoperatie, hangt af van het soort werk dat u doet en de aantasting in de knie. Dit kan variëren tussen 1 en 6 weken.

Mogelijke complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Zo ook bij de kijkoperatie van de knie, al is de kans op een complicatie bij deze ingreep zeer klein. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.

 • Overleg bij onderstaande complicaties na een knie kijkoperatie met uw specialist voor eventuele behandeling:
 • Nabloeding van de wondjes of een bloeding in de knie.
 • De wondjes blijven soms lang gevoelig na een kijkoperatie.
 • Er kan een trombose of longembolie ontstaan.
 • Infectie van het kniegewricht na een kijkoperatie.
 • Schade door de kijkoperatie aan structuren rond de knie, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.
 • Soms is het resultaat van de kijkoperatie van uw knie niet wat u ervan had gehoopt. Dit kan te maken hebben met de oorzaak van uw klachten die niet of niet volledig met de kijkoperatie is op te lossen. Het is belangrijk dat u hierover praat met uw orthopedisch chirurg.

Veel gestelde vragen

Een antwoord op enkele veel gestelde vragen kan u hier terugvinden.

Is een kijkoperatie van de knie veilig?

Ja, een kijkoperatie is een zeer veilige ingreep. De kans op een complicatie bij deze operatie is zeer klein.

​Waarom moet ik nuchter blijven voor de ingreep?

De kijkoperatie gebeurt onder verdoving. De reden dat de maag leeg moet zijn voor de operatie, is om te voorkomen dat maaginhoud in de longen kan komen.

Hoe lang duurt de kijkoperatie van de knie?

De kijkoperatie zelf duurt tussen 15 en 30 minuten. De opname in het ziekenhuis is meestal enkele uren.

Heb ik thuis hulp nodig na de knie kijkoperatie?

De eerste dagen na de kijkoperatie bent u niet zo mobiel als anders. Het is dan prettig als familie of vrienden een handje kunnen helpen. De eerste nacht na de kijkoperatie is het aangewezen dat u niet alleen thuis bent.

Wanneer mag ik weer werken, sporten en deelnemen aan het verkeer?

U mag weer autorijden, fietsen en sporten als uw knie weer betrouwbaar is en dus krachtig en stabiel aanvoelt. Een normaal gangpatroon en het naar beneden lopen op de trap zonder de leuning te gebruiken geven een aanwijzing over een goede spiercontrole. De termijn waarop werk kan worden hervat na de kijkoperatie van de knie, hangt uiteraard af van het soort werk dat u doet en varieert tussen 1 tot 6 weken. In het algemeen wordt 1 tot 2 weken voorzien voor een kantoorbaan en 3 tot 6 weken voor zwaarder werk. De verplaatsingen met de wagen of de fiets moeten uiteraard mogelijk zijn. Als de knie het toelaat, mogen de meeste sportactiviteiten voorzichtig worden hervat na 4 tot 6 weken. Fietsen is een goede activiteit om de knie terug soepel te krijgen en de dijspier te trainen zonder de knie te overbelasten.

Wanneer moet ik op controle?

Als de hechtingen door de huisarts verwijderd worden na een tiental dagen en er is een goede evolutie, dan is een controle op de raadpleging orthopedie meestal niet nodig. U bent uiteraard welkom bij aanhoudende pijn en zwelling ondanks rust en ijsapplicaties of bij ongerustheid. In geval van kraakbeenletsels wordt er vaak toch een controle voorzien 4 tot 6 weken na de ingreep omdat de genezing bij kraakbeenletsels steeds langzamer is. U belt best tijdig voor een afspraak. Uiteraard kunt u met vragen steeds terecht bij uw behandelende arts of huisarts.

Wanneer moet ik contact opnemen met het ziekenhuis?

Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen. Tijdens de kantoortijden kunt u het secretariaat orthopedie in het ziekenhuis bereiken op het telefoonnummer 03 650 50 55. Bij zeer acute problemen zoals hoge koorts, lekkende wonde of een warme en pijnlijke kuit, kunt u zich ook steeds wenden tot uw huisarts of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis (tel. 03/650 50 45).

Welke oefeningen kan ik doen na de knie kijkoperatie?

Na de kijkoperatie wordt aangeraden elk uur 10 keer de bovenbeenspier 6 seconden aan te spannen en 5 seconden te ontspannen. U kunt elk uur de knie 10 minuten laten doorhangen. Tijdens maaltijden wordt geadviseerd de knie in 90 graden te houden. Elk uur gedurende 5 minuten de knie actief te buigen en strekken.

Moet ik na de kijkoperatie starten met kinesitherapie?

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een voorschrift voor kinesitherapie mee maar meestal hoeft dit niet gebruikt te worden. De eenvoudige oefeningen regelmatig herhalen, de knie normaal gebruiken in het dagelijks leven en fietsen op de hometrainer of buiten volstaan voor een goede revalidatie Als u wel moet starten met kinesitherapie, dan zal uw orthopedisch chirurg dat met u bespreken.

Mag ik mijn knie na de knie kijkoperatie direct volledig belasten?

Meestal kan de knie na de kijkoperatie onmiddellijk volledig belast worden. Het gebruik van de krukken de eerste dagen na de operatie kan aangewezen zijn tot u een goede spiercontrole herwonnen heeft.

Hoe lang moet het verband aanblijven?

Alvorens u het ziekenhuis verlaat zal een verpleegkundige een licht verband aanleggen waarmee u mag douchen. Om de bloedcirculatie niet te hinderen wordt afgeraden het elastisch verband ’s nachts aan te houden. De aangebrachte pleisters zijn waterafsluitend en hoeven niet vervangen te worden tenzij zij sterk doorbloed zijn.

Wanneer worden de hechtingen verwijderd?

U hebt 2 tot 3 kleine wondjes waarlangs de instrumenten ingebracht werden. De wondjes werden gesloten met een hechtingsdraadje of met speciale kleefstrips. De hechtingen worden verwijderd een tiental dagen na de operatie tijdens de controle consultatie bij uw huisarts of behandelende orthopeed. Indien er strips zijn aangebracht, mag u deze zelf verwijderen na 10 à 14 dagen door ze eerst te weken met water. Soms blijven de littekens een tijdje pijnlijk of ontwikkelt zich hier een blauwe plek of littekenverharding. Dit verdwijnt vanzelf.

Wanneer mag ik weer douchen of baden?

Een douche mag na een tweetal dagen indien de wondjes worden afgedekt met waterondoordringbare plakverbandjes. Om te vermijden dat de verbandjes loskomen mag u tijdens het afdrogen alleen deppen en niet wrijven. Een ligbad mag pas 2 dagen na het verwijderen van de hechtingen of kleefstrips.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Bij eventuele vragen kunt u best een afspraak maken met uw orthopedisch chirurg die de operatieve procedure, de revalidatie, de risico’s en het verwachte resultaat van de ingreep met u zal bespreken.