Verantwoordelijke patiëntenbegeleiding

Leidinggevende en staffuncties

Solliciteer voor deze job

Functieomschrijving

De verantwoordelijke patiëntenbegeleiding bepaalt en bewaakt de visie van de afdeling, stuurt het team aan en onderhoudt het contact met verschillende partijen (eerstelijnszorg, mutualiteiten, gemeenschap,…) in het kader van een kwalitatieve en efficiënte dienstverlening voor patiënten.

Als verantwoordelijke patiëntenbegeleiding worden de volgende rollen opgenomen.

Management rol

 • werkt de core business verder uit, bepaalt duidelijke doelstellingen en volgt teamleden op in het behalen ervan
 • stelt KPI’s op om het functioneren van de afdeling op te volgen
 • volgt het kwaliteitsbord op
 • bedenkt initiatieven, implementeert projecten en volgt ze verder op via evaluatie
 • coördineert en ondersteunt het team bij de organisatie van infosessies voor patiënten, familieleden en gemeenschap
 • volgt de nieuwste tendensen in het werkdomein, evalueert het huidige handelen en past het beleid aan

Leidende rol

 • stimuleert en begeleidt het team in het verwezenlijken van doelstellingen
 • verantwoordelijk voor efficiënte planning en coördinatie van de afdeling
 • voert waarderingsgesprekken
 • organiseert werkoverlegmomenten met het team

Coördinator en facilitator

 • organiseert, coördineert en participeert aan overlegmomenten met partijen, zoals:
  • mutualiteiten om up-to-date te blijven van het wettelijk kader en samenwerkingen te versterken
  • eerstelijnszorg en gemeenschap om hen te betrekken bij de zorg van patiënten
  • organisaties (zoals Rentree en Emino) m.b.t. werkhervatting
  • sociaal werkers Antwerpse ziekenhuizen en beroepsvereniging sociaal werkers ziekenhuizen

Je profiel

 • je bent in het bezit van een Bachelor diploma maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige
 • je beheerst de Office-toepassingen
 • je kent de specifieke problemen waarmee patiëntengroepen te maken hebben alsook de verschillende hulpverleningsmethodieken
 • de sociale kaart, wetgeving, ziekteverzekering en sociale voorzieningen hebben voor jou geen geheimen
 • je kent de specifieke terminologie van het werkdomein
 • je kan een helikopterview bewaren en zaken in hun ruimere context plaatsen
 • je weet richting te geven aan je medewerkers om gemeenschappelijke doelen te bereiken
 • je ondersteunt je medewerkers in hun groei naar autonomie en gedeeld leiderschap
 • je hebt aandacht voor de mens achter de medewerker
 • je bent (pro)actief en weet zaken aan te pakken

Ons aanbod

 • een boeiende functie waarbij je eigen accenten kan leggen
 • een deeltijdse (minimum 80%) of voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
Solliciteer voor deze job
Delen