Medewerker sociale dienst

Als medewerker sociale dienst sta je voor diverse afdelingen in voor :

zorg- en ontslagcoördinatie

• een analyse maken van de sociale situatie van de patiënt
• gegevens verzamelen over de patiënt door contact op te nemen met de patiënt, familie, externe hulpverleners, sociaal netwerk, …
• een sociaal verslag opmaken over elke opgevolgde patiënt en het actualiseren
• rapporteren aan artsen, verpleegkundigen, … over de situatie van de patiënt
• een actieplan opstellen en het ontslagplan bijsturen indien nodig
• instaan voor de zorgcoördinatie rond ontslag vanuit het multidisciplinair overleg
• afspraken en/of doelstellingen per patiëntendossier formuleren
• de contacten met externe instanties verzekeren
•: thuishulp regelen, SP aanvragen, WZC, serviceflat, kort verblijf, dagopvang, herstelkuur, …
• administratieve ondersteuning
• informeren en coördineren van diverse aanvragen (tegemoetkomingen, hulpmiddelen, materiaal …)
• de patiënt doorverwijzen naar de gepaste externe instanties

psychosociale ondersteuning

• psychosociale ondersteuning bieden aan de patiënt en zijn familie
• tussenkomen in crisissituaties

educatie
• de patiënt en zijn familie educeren (individueel of in groep) over diverse thema's (vb thuishulp, hulpmiddelen, …)
• de sociale wetgeving opvolgen en implementeren in uw werk

Profiel

• diploma maatschappelijk assistent of sociaal verpleegkundige
• goede kennis van de sociale kaart en wetgeving
• probleemoplossend en analytisch denken
• discretie
• gericht op samenwerken
• resultaatgericht
• respect
• luisteren

Aanbod

• een boeiende functie in een uitdagende omgeving
• een voltijdse arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (vervangingsovereenkomst)