Medewerker HR

Functieomschrijving

Als HR-medewerker neem je volgende rollen op :

HR-partner
• fungeren als contactpersoon voor bepaalde afdelingen in ons ziekenhuis
• opvolgen van uitvoering van diverse HR- processen (waarderingscyclus, verzuim,...)
• ondersteuning bieden aan leidinggevenden bij selectiegesprekken
• begeleiden van afdelingen in verandering

HR-projecten
• het opnemen van een beleidsondersteunende rol via rapportering en overleg
• het mee uitwerken, implementeren, opvolgen en evalueren van HR-processen (functiebeschrijvingen, loopbaanpaden, reward, comp&ben, ...)
• het opvolgen van een aantal administratieve processen 


Profiel

• minimaal bachelor sociaal werk optie personeelswerk of
bachelor toegepaste psychologie optie
arbeids-en organisatiepsychologie of gelijkwaardig door ervaring
• kennis van rapporteringsmodule eBlox is een troef
• resultaatgericht
• hoog empathisch vermogen
• professioneel
• respectvol en discreet
• kritisch en nauwkeurig
• probleemoplossend vermogen
• sterk in analytisch denken

• verantwoordelijkheidszin
• gericht op samenwerken

Aanbod

• een boeiende functie in een tof team
• een deeltijds arbeidsovereenkomst (80%) van onbepaalde duur