Kinesitherapeut campus De Mick

Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het revalidatieplan bij personen met neurologische of locomotorische problematiek. Je neemt een uitgebreide anamnese af en voert een gericht klinisch onderzoek uit. Op basis van correct klinisch redeneren formuleer je in overleg met de revalidatie-arts en het multidisciplinaire team revalidantgerichte doelstellingen. Aan de hand hiervan stel je individuele trainingsprogramma’s op. Je past daarbij doelgericht kinesitherapeutische technieken en handelingen toe, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt en volgens de meest evidence based kinesitherapeutische richtlijnen. Je evalueert de voortgang, bespreekt deze met het multidisciplinaire team en stuurt bij waar nodig.
Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de kinesitherapeutische zorgen.
Tot slot beheer je de administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.

Profiel

• in het bezit van een erkend diploma kinesitherapie, met voorkeur specialisatie neurologie
• je hebt een riziv-nummer en bent toegetreden tot de conventie
• je bent dynamisch en beschikt over een enthousiaste persoonlijkheid
• je bent stressbestendig, werkt efficiënt en kan flexibel omgaan met veranderingen
• je kan zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team werken en hierbij streef je steeds naar kwaliteitsvolle zorg

Aanbod

• halftijdse bediendecontract van bepaalde duur voor 4 tot 5 maanden, dit kan ingaan vanaf 8 april 2019
• enthousiaste en geëngageerde werksfeer in een multidisciplinair team