Hoofdapotheker

Functieomschrijving

De ziekenhuisapotheek verzekert een kwaliteitsvolle dienstverlening zodat er garantie is van tijdige en correcte levering van geneesmiddelen, materialen en producten aan de
patiënten, verpleegafdelingen en medisch-technische diensten.

Tot jouw takenpakket behoort :

Organiseren en optimaliseren van de dienst:
• bepalen van het operationeel en strategisch beleid van de dienst in overleg met de hoofdarts

Leidinggeven van de dienst :
• opstellen van de werkverdeling en de personeelsplanning in functie van de behoeften van de dienst zodat de continuïteit verzekerd is
• sturen en motiveren van medewerkers
• begeleiden van medewerkers, detecteren van opleidingsbehoeften en het voeren van waarderingsgesprekken

Waken over kwaliteit :
• voeren van de kwaliteitscontrole en het opvolgen van een consistente toepassing van de geldende procedures
• een actieve bijdrage leverenaan het schrijven van procedures en werkafspraken conform onze JCI accreditatie

Beheer van middelen :
• optimaal inzetten van de ter beschikking gestelde middelen
• opstellen van investeringsbudgetten betreffende materiaal en personeel

Onderhouden van contacten met firma's van geneesmiddelen en materiaal


Profiel

• diploma Master in de Farmacie met een geldige bijzondere beroepstitel ziekenhuisapotheker
• minimum 3 jaar ervaring als ziekenhuisapotheker
• organisatievermogen en sterke communicatieve vaardigheden
• verantwoordelijkheidszin en leidinggevende capaciteiten
• zin voor initiatief
• uitgesproken zin voor kwaliteit
• probleemoplossend vermogen


Aanbod

• een boeiende functie in een groeiende, dynamische omgeving
• voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur