Intentieverklaring voor huisartsenwachtpost

Huisartsenkringen tekenen intentieverklaring voor de oprichting van een huisartsenwachtpost

 

De Huisartsenkring Kalmthout vzw, Huisartsenkring Essen-Nieuwmoer vzw, Huisartsenvereniging Brecht-Wuustwezel vzw en Huisartsenvereniging Brasschaat ondertekenen samen met het Algemeen Ziekenhuis Klina een intentie tot samenwerking voor het oprichten van een huisartsenwachtpost.

Geert Sierens, Voorzitter van het huisartsenoverlegplatform en Voorzitter van de huisartsenvereniging Brasschaat licht toe: “Met deze intentieverklaring spreken we de wens uit om met alle partners samen een huisartsenwachtpost op te richten. Uitgangspunt is dat goede huisartsengeneeskunde belangrijk is om dagelijkse medische problemen op te lossen en de patiënt te begeleiden in de complexe medische wereld. Het oprichten van een huisartsenwachtpost zal de herkenbaarheid van de eerstelijnszorg verbeteren. Bereikbaarheid en herkenbaarheid zijn kernwoorden als we de patiënt ook buiten de normale werkuren tot bij de huisarts willen krijgen.”

 

Ook de overheid stimuleert de oprichting van wachtposten. Een nieuwe richtlijn benadrukt bovendien dat huisartsenpermanenties en spoedgevallendiensten nauw op elkaar afgestemd moeten worden.

 

Goede samenwerking tussen het ziekenhuis en de huisartsen

 

AZ Klina gelooft sterk in het verhaal van een geïntegreerde wachtpost. In dit model komt de patiënt voor niet-planbare zorg naar een centrum waar de spoeddienst is samengebracht met de huisartsenpermanentie. Er is één centrale toegangspoort en er is één triagezone. De patiënt wordt na triage door het team doorverwezen naar de huisartsenpermanentie of naar de Spoed.

Om een betaalbare en leefbare gezondheidszorg te blijven bieden moeten we voor niet-planbare zorg een duidelijke uniforme boodschap brengen naar de patiënt.

 

Dr. Joris Aerts, Voorzitter huisartsenkring Kalmthout: “Het ziekenhuis zal ons in een eerste fase vooral ondersteunen door een aantal diensten te leveren en een ruimte te verhuren op campus Klina. Hoewel een integratie zoals de overheid het voorstelt op het eerste zicht ideaal lijkt, zal dit nog niet onmiddellijk gerealiseerd worden. Hiervoor ontbreken nog een aantal randvoorwaarden. Zo blijft het voorstel van de overheid tot het gebruik van een centraal oproepnummer 1733 voorlopig in een pilootfase steken. Architecturaal is de opvang van patiënten door één deur ook nog niet mogelijk aan het ziekenhuis.”

 

Dr. Geert Sierens: “Tijdens de eerste jaren zullen de huisartsen en spoedartsen dus op hun vertrouwde manier werken maar er komt wel overleg. Vanaf dag 1 willen we goed communiceren met elkaar: afspraken maken over hoe we naar elkaar doorverwijzen, feedback geven over de samenwerking en elkaar collegiaal voorthelpen. Ondertussen zullen de gesprekken over de realisatie van een geïntegreerde wachtpost voortgezet worden.”

 

 

Ondertekening intentieverklaring voor oprichting van een huisartsenwachtpost

Dhr. Roger Verheyden, voorzitter Raad van Bestuur AZ Klina; dr. Filip Bogman voorzitter Huisartsenkring Essen-Nieuwmoer; dr. Joris Aerts voorzitter Huisartsenkring Kalmthout; dr. Francis Denissen, Bestuurslid Huisartsenvereniging Brecht – Wuustwezel, dr. Geert Sierens Voorzitter huisartsenkring Brasschaat.