AZ Klina ontvangt oorkonde voor transparantie over kwaliteit en patiëntenervaring

Vlaams Patiëntenplatform beloont ziekenhuizen die transparant zijn over kwaliteit en patiëntenervaringen meten

 
Het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP), een platform van meer dan 100 patiëntenverenigingen in Vlaanderen, reikt op 15 december voor de vierde keer een oorkonde uit aan 44 Vlaamse ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen meten binnen het VIP² kwaliteitsindicatorenproject ervaringen van patiënten met de Vlaamse Patiënten Peiling én laten hun website beoordelen op de patiëntgerichtheid ervan. Daarnaast publiceren ze alle resultaten van hun kwaliteitsmetingen binnen VIP² op de website www.zorgkwaliteit.be.
 
Het VPP zette de afgelopen jaren alle ziekenhuizen in de bloemetjes die via de Vlaamse Patiënten Peiling patiëntenervaringen meten en deelnemen aan de kwaliteitsindicator over de patiëntgerichtheid van ziekenhuiswebsites. Dit jaar schakelt het VPP een versnelling hoger en voegt een derde voorwaarde toe. Alleen ziekenhuizen die transparant communiceren over de resultaten van alle kwaliteitsindicatoren waaraan ze deelnemen, krijgen een oorkonde.
 
In het kader van het VIP² kwaliteitsindicatorenproject1 ontwikkelde het VPP een gevalideerde vragenlijst waarmee ziekenhuizen voor het vierde jaar op rij patiëntenervaringen meten. De vragenlijst onderzoekt de kwaliteit van de zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Zo peilt hij onder meer naar goede verspreiding van informatie, bejegening, respect voor privacy, patiëntveiligheid en participatie in beslissingen. De patiënt kan het ziekenhuis ook een rapportcijfer geven en hij wordt gevraagd of hij het ziekenhuis zou aanbevelen aan familie en vrienden.
 
De andere kwaliteitsindicator die voor de derde maal gemeten werd, onderzoekt in welke mate ziekenhuiswebsites gerichte informatie voor de patiënt aanbieden. Dit is informatie die relevant en gemakkelijk vindbaar is voor patiënten. Medewerkers van het VPP beoordeelden de ziekenhuiswebsites op acht domeinen aan de hand van een checklist. Enkele voorbeelden: gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid, informatie over de visie en het beleid van het ziekenhuis, informatie over het zorgaanbod van het ziekenhuis, informatie over de kostprijs van zorg, informatie over privacy en patiëntenrechten, enz.
 

Openlijk communiceren over resultaten

“Het Vlaams Patiëntenplatform vindt het belangrijk dat in ziekenhuizen niet alleen de klinische kwaliteit gemeten wordt, maar dat ook de ervaringen van patiënten meetellen. We ijveren er daarnaast voor dat ziekenhuizen openlijk communiceren over de resultaten die ze behalen op alle kwaliteitsmetingen waaraan ze deelnemen”, aldus Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. Op www.zorgkwaliteit.be kunnen patiënten en burgers bekijken hoe de Vlaamse ziekenhuizen scoren op de kwaliteitsindicatoren van het VIP². Op basis van de resultaten kan elk ziekenhuis verbeteracties opzetten en zichzelf vergelijken met andere ziekenhuizen. De resultaten van 2016 zullen begin 2017 online beschikbaar zijn.