Communicatie - Pers

U kan de communicatiedienst van het ziekenhuis bereiken via het nummer +32 3 650 50 88 of communicatie@klina.be

Informatie voor journalisten:

Alle persvragen verlopen via de communicatiedienst. Neem contact op met ons perscontact: Karolien Loriers  (+32 3 650 50 30)

Zij kan u de meest actuele informatie bezorgen en u met de juiste personen in contact brengen.

Het is verboden om zonder voorafgaande toestemming van de communicatiedienst interviews af te nemen of beeldmateriaal te maken op het domein van het ziekenhuis.

Persberichten:

We bezorgen u graag onze persberichten, bezorg ons uw gegevens via communicatie@klina.be.