Beroertezorg (Stroke Unit)

De afdeling Beroertezorg of Stroke Unit zorg voor onmiddellijke opvang en opstart van een gespecialiseerd zorgpad voor patiënten met CVA.

 

 

 • icoon Patiënteninformatie

   

  Wat is een CVA?

  Een Ischemische Cerebro Vasculair Accident is de medische term voor een ongeluk in de hersenen, namelijk een verstopping van een bloedvat in de hersenen. Het gevolg is dat het getroffen gedeelte te weinig zuurstof krijgt en mogelijks beschadigd geraakt.

   

  Afdeling Beroertezorg of Stroke Unit

  Een acuut CVA altijd dringend doorverwijzen, opvangen en behandelen is cruciaal. Het kan de prognose van patiënten met een Ischemisch CVA verbeteren en het risico op complicaties reduceren. Onder het motto ‘time is brain’ wordt de aankomst van de patiënt en het vervolgtraject hierop zorgvuldig afgestemd. Door de fusie met het gespecialiseerd ziekenhuis De Mick wordt ook een snelle doorstroom naar revalidatie gerealiseerd.
   

  FAST – herkennen van een beroerte - bij vermoeden of vaststellen van een CVA:
  Bel onmiddellijk 112

   
  Snel een beroerte herkennen is van cruciaal belang, het Engelse acroniem FAST (Face, Arm, Speech, Time) kan helpen de symptomen snel op te sporen:
   
  1. Face (gelaat): hangt de mond scheef?
  2. Arm: zakt één arm uit bij voorwaarts strekken?
  3. Spraak: is de persoon moeilijk verstaanbaar of gebruikt hij foute woorden?
  4. Tijd:
   wanneer zijn de symptomen opgetreden? Indien de patiënt binnen 4,5u na het begin van de klachten in het ziekenhuis is, kan in sommige gevallen een klonter oplossende behandeling worden toegediend.
  Is het antwoord op één van deze vragen positief, is een snelle doorverwijzing aangewezen.

   

  Afdeling

  De hoofdverpleegkundige van de afdeling Inwendige 2 Beroertezorg is Sanne Vergauwen.

  Zij is tijdens de kantooruren te bereiken via het nummer 03 650 50 61 of via sanne.vergauwen@klina.be (enkel voor praktische zaken over de verpleegafdeling).
  Voor afspraken of medische vragen contacteer het secretariaat (zie contact).